Законодавча нормативна база з ОП і ТБ

Поділитися!

 

Законодавча нормативна база 

 • Закон України «Про охорону праці» та Кодекс законів про працю (КЗпП);
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; Закон України “Про охорону здоров’я”;
 • Кодекс цивільного захисту України.

 

Втратили чинність 7 законів: 

 • Закон України “Про Цивільну оборону України”;
 • Закон України “Про пожежну безпеку”;
 • Закон України “Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони”;
 • Закон України “Про війська Цивільної оборони України”;
 • Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”;
 • Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;
 • Закон України “Про правові засади цивільного захисту”.

 

 • Закон України “Про дорожній рух”;
 • Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
 • Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»; Інструкція з організації охорони життя і здоров”я дітей в дитячих дошкільних закладах;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 “Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”; Постанова Кабінету Міністрів від 22.03.2001р. № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”;  наказ Міністерства освіти і науки України №616 від 31.08.2001р. “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” (зі змінами, внесеними наказом МОН України № 1365 від 07.10.2013);  наказ Міністерства освіти і науки №563 від 01.08.2001р. “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”;  наказ Міністерства освіти і науки від 18.04.2006р. №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».

 

Облікові документи: 

 • журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (програма);
 • журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (програма);
 • журнал проведення навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та атестація посадових осіб (наказ, протокол, посвідчення, білети, програма); журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (наказ “Про розробку та затвердження інструкцій з питань охорони праці та пожежної безпеки”): журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 • журнал адміністративно-громадського контролю;
 • журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки;
 • журнал реєстрації вступного інструктажу з техніки безпеки для вихованців, учнів;
 • журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності (в кабінетах підвищеної небезпеки);
 • журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями (повідомлення, наказ “Про проведення службового розслідування”, наказ “Про результати розслідування”, акт за ф. Н-Н, довідка з лікувальної установи, пояснення свідків, витяг з журналу про останній інструктаж; копія інструкції, за якою проводився інструктаж);
 • журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків: (повідомлення, наказ “Про проведення службового розслідування”, наказ “Про результати розслідування”, акт за ф. Н-1 (НПВ), Н-5, довідка з лікувальної установи; пояснення свідків, потерпілого; витяг з журналу про останній інструктаж; копія інструкції, за якою проводився інструктаж):
 • журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру (повідомлення, наказ “Про проведення службового розслідування”, наказ “Про результати розслідування”, акт за ф. НТ, довідка з лікувальної установи, пояснення свідків, потерпілого).

 

Розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності у річному плані.

 • Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.
 • Акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, спортивних залах і майданчиках (1 раз на рік).
 • Акти утримання спортивного обладнання (2 рази на рік).
 • Протоколи перевірок стану захисного заземлення (1 раз на рік).

 

 

Накази: 

 • організаційний про службу охорони праці (на початку поточного року);
 • підсумковий з охорони праці (по підсумкам року);

 

 • Посадові обов’язки з охорони праці для посадових осіб (Положення № 563 від 01.08.2001 р. п.4.)

 

 • Інструкції з охорони праці (з п’яти розділів, переглядаються 1 раз у п’ять років).

 

 • Колективний договір адміністрації і профкому по проведенню заходів з охорони праці.

 

Санітарно – гігієнічний стан: 

 • навчальні приміщення;
 • підвальні приміщення, горища;
 • актовий та спортивний зали;
 • електрощитові;
 • господарчі споруди, огорожа;
 • стан території (категорична заборона стоянок автомобілів).

 

Пожежна безпека: 

 • плани евакуації (відпрацювання плану евакуації /1 раз на квартал/,
 • протоколи проведення евакуації);
 • наявність засобів пожежогасіння;
 • стан евакуаційних виходів;
 • електробезпека;
 • комплексний план профілактичних робіт з пожежної безпеки .

 

Дорожній рух: 

 • розслідування ДТП (повідомлення, наказ “Про проведення розслідування ДТП”, наказ “Про результати розслідування ДТП”, акт за ф. НТ, довідка з лікувальної установи);
 • профілактична робота з попередження дорожньо-транспортного травматизму.

 

Профілактика травматизму: 

 • розроблення Комплексних заходів щодо попередження виробничого, дитячого та побутового травматизму