Курс “Фінансова грамотність” в 2-4 класах СЗШ № 224

Поділитися!

Курс за вибором «Фінансова грамотність» , який викладається у 2-4 класах СЗШ № 224, впроваджується Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ “Університет банківської справи”, Національним банком України, (проектом USAID FINREP –ІІ («Розвиток фінансового сектору») з грудня 2011).

Науковий керівник проекту «Фінансова грамотність»: Смовженко Т. С., доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ “Університет банківської справи”.

Нормативно-правове забезпечення процесу впровадження курсу «Фінансова грамотність» у загальноосвітніх навчальних закладах України: 

Наказ МОН від 15.02.2017 № 236 “Про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: “Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів” за 2014-2016 роки”

Курс включає в себе три частини, які вивчаються у початкових класах СЗШ № 224: “Фінансова абетка” (2 класи), “Фінансова арифметика” (3 класи) і “Фінансова поведінка” в 4-х класах.

Підручники і посібники: 

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано програмам для учнів початкової школи підготованих авторами: Рябовою О.Б., Криховець-Хом’як Л.Я, Чарторинською Л.І. за загальною редакцією доктора економічних наук, проф. Т. С. Смовженко.

«Фінансова абетка» для учнів 2 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7119).

«Фінансова арифметика» для учнів 3 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7118).

«Фінансова поведінка» для учнів 4 класу (лист МОН від 20.05.2015 № 1/11-7117).

Завдання курсу «Фінансова грамотність» :

– проведення організаційної роботи щодо залучення спонсорських коштів для проведення Всеукраїнських турнірів юних знавців фінансової грамотності (методичні рекомендації щодо проведення турніру);
– розширення мережі навчальних закладів та надання їм методичної допомоги щодо проведення Всесвітнього тижня грошей, Всесвітнього дня заощаджень;

– продовження роботи щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення курсу;

-продовження роботи щодо організації навчання тренерів;

– продовження діяльності щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації;
– продовження роботи щодо включення курсу «Фінансова грамотність» до переліку вибірково-обов’язкових предметів, які вводяться до навчального плану з метою загального розвитку учнів.
– створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження фінансової грамотності і поширення кращого педагогічного досвіду
– сприяння створенню умов для інтеграції практик із фінансової грамотності дорослих і дітей, розвитку сімейної фінансової культури.