МК вчителів фізичної культури

Поділитися!

 

 
Моїсеєнко
Ірина Валеріївна –
  учитель фізичного виховання, категорія вища, голова МО.
irinamoiseenko2018@gmail.com
 


Скрипніченко

Сергій Володимирович
–      учитель фізичного виховання,
категорія вища,
має відзнаку «Відмінник народної освіти».
sergiyskripnichenko@gmail.com

 

Наухацька Ольга Олексіївна    –  
 учитель фізичного виховання,
спеціаліст.
olganowhow@gmail.com

 

 

ЗАДАЧІ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НА 2017 – 2018 Н.Р.

  1. Забезпечити диференційований підхід до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовки та статі.
  2. Формувати в учнів стійку мотивацію щодо збереження здоров’я, постійного фізичного розвитку та фізичної підготовки.
  3. Сприяти гармонійному розвитку природних здібностей та психічних якостей.
  4. Впроваджувати  новітні технології та інтерактивні  методи на уроках фізичного виховання.
  5. Розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну компетентність, потребу в самовдосконаленні.
  6. Виховувати ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури, здорового способу життя, , розвивати загальні  фізичні здібності.
  7. Впроваджувати державний стандарт початкової загальної освіти, повної загальної середньої освіти  в освітній галузі здоров’я і фізичної культури.

 

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ:
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ»

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ВЧИТЕЛІВ МО

№з/п П.І.Б. Науково – методична проблема
1.  Моїсеєнко Ірина Валеріївна « Патріотичне виховання учнів початкових класів на традиціях народної фізичної культури»
 2. Наухацька Ольга Олексіївна     « Використання елементів інноваційних

технологій на уроках фізичної культури»

 3. Скрипніченко Сергій Володимирович « Удосконалення педагогічної майстерності шляхом впровадження проектних технологій»