Про навчальну практику та екскурсії

Поділитися!

Шановні учителі, для ознайомлення і використання в роботі розміщуємо  рекомендації з організації навчальної практики

1. Про тривалість практики

2. Про оформлення в документації

3. Про тематику практики

4. Про методику проведення практики

5. Про навчальні екскурсії

Також ви можете використати:  Методичні рекомендації  (Лист МОН) та форму для планування навчальної практики на рік: Бланк Планування навчальної практики

Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Статтею 16 Закону України “Про загальну середню освіту” врегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: I ступеня – не менш як 175 робочих днів, II-III ступенів – 190 робочих днів.

Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8 класах ‑ по 4 академічні години, у 10-х класах ‑ по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять тощо). При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року.

Проведення навчальної практики в основній та старшій школі спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв’язків тощо.

Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи. З урахуванням змісту навчальних програм, профільності навчального закладу та характеру практики для здійснення навчальної діяльності залучаються педагогічні працівники в межах їхньої річної тарифікації.

Форми організації навчальної практики можуть бути різними  До них можна віднести такі види занять: курси за вибором, практикуми, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання, заняття за інтерактивними методиками, презентації науково-дослідних проектів, наукові конференції, екскурсії, експедиції, військово-польові збори юнаків тощо.

Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках.

Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

Нижче наводиться орієнтовний перелік тематики навчальних екскурсій, практичних занять та можливих видів навчальної практики учнів, який може бути змінений або доповнений загальноосвітніми навчальними закладами.

 

Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики

 

1 клас

 
Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: “Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі”;

«Ознайомлення з народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості  його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Екскурсія: Дорога до школи (до дитячої поліклініки, до бібліотеки, до театру тощо). Особливості пересування та дотримання техніки безпеки.

 

2 клас

 
Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської). Зустріч з місцевим письменником. Популяризація дитячої книги.

Екскурсія до лісу, парку: “Природа навколо нас”.

Екскурсія  до театру (кінотеатру): перегляд вистави, кінофільму з наступним обговоренням.

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу (стадіону).

Екскурсія містом (селищем). Пішохідні переходи. Повторення правил дорожнього руху.

 

3 клас

 
Екскурсія: “Спостереження  за  природою і працею людей своєї місцевості”. Відображення вражень у різних видах і формах мистецтва.

Практичні заняття та ігри з Правил дорожнього руху на спеціально розміченому майданчику або на вулиці.

Екскурсія: рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайни.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами.

 

4 клас

 
Екскурсія: “Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю”.

Екскурсія до краєзнавчого музею, художньої  виставки, творчої майстерні митця. Народні ремесла України.

Екскурсія до аптеки.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами.

Заготовлення у лісі, парку, полі природних матеріалів для художніх виробів на уроках трудового навчання.

Ігри та заняття з повторення правил  безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах.

 

5 клас

 
Екскурсія літературними стежинами, до літературного музею.

Екскурсії «Умови існування рослин і тварин нашого краю», «Вода в природі, її стани і значення».

Екскурсія до краєзнавчого музею.

Екскурсія в місцевий музей мистецтв.

Екскурсії до планетарію, обсерваторії «Міфологічні герої на карті зоряного неба», «Місяць – супутник Землі», «Сонячна система», «Сонце – найближча зоря»;

Екскурсія на підприємство легкої промисловості.

Практичні заняття: «Природа рідного краю», «Природні явища навколо нас»;

«Вивчення і відтворення елементів обрядових свят (пісень, хороводів, вертепів тощо) з урахуванням регіональних особливостей; місцевих традицій»;

«Повторимо правила дорожнього руху».

 

6 клас

 
Екскурсії: відвідування музичних театрів, філармоній, концертних залів (з відображенням своїх вражень у різних формах).

Екскурсія: декоративно-ужиткове мистецтво: “В майстерні митця”.

Екскурсії: «Археологічні пам’ятки рідного краю», «Пам’ятки Трипільської культури», «Міста-держави Північного Причорномор’я»;

Екскурсії: «Осінні явища в житті рослин. Пристосованість рослин  до  середовища існування», « Зимові явища в житті рослин», «Весняні явища в житті рослин. Пристосованість рослин  до  середовища  існування», «Знайомство з квітковими рослинами», «Розпізнання найпоширеніших бур’янів,  кормових і лікарських рослин»;

Екскурсія на підприємство харчової промисловості.

Практичні заняття: конкурси «Знавець рідної мови», художнє читання.

Систематизація  матеріалів з літератури рідного краю. Бібліотечна година.

Практичне заняття: творчі конкурси з музичного та образотворчого мистецтва.

 Практичні заняття: «Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості», «Грунт і рослини», «Орієнтування на місцевості», “Окомірне знімання з планшетом невеликої території”; “Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів”.

Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху».

 
 
 
 

7 клас

 
Екскурсія «Літературними стежками»; «Пам’ятки середньовічної культури»;

Екскурсії:  «Квітково-декоративні рослини», «Бур’яни, їх морфолого-біологічні особливості», «Рослини водойм і прибережжя»,  «Водорості, мохи, гриби, лишайники вашої місцевості», «Різноманітність рослинного світу»;

Екскурсія в ліс. Ознайомлення з різноманітністю комах, знайомство з голосами птахів, вивчення слідів ссавців. Вивчення взаємозв’язків компонентів природи. Екскурсія  на  луки або в степ. Ознайомлення  з різноманітністю комах та хребетних тварин.

Екскурсія на поле. Ознайомлення з комахами-шкідниками сільськогосподарських рослин. Вивчення впливу людської діяльності на природу.

Екскурсії  «Фізика навколо нас», «Оптичні явища в природі».

Екскурсії на місцеві виробництва з питань енергозбереження.

Екскурсія на деревообробне підприємство.

Екскурсія – похід  з метою ознайомлення з природою рідного краю.

Творчі конкурси з музичного та образотворчого мистецтва на тему «Історія та культура рідного краю».

Практичні заняття: «Фенологічні  спостереження за ранньоквітучими рослинами», «Складання гербарію з бур’янових і кормових рослин»;

«Збір та систематизація матеріалів з історії та культури рідного краю»; «Збір та запис народних пісень»;

Географічний вечір або КВК “Материки планети”.

Фізичний вечір або КВК Видатні вчені України, рідного краю».

Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху».

 

8 клас

 
Фольклорна експедиція.

Етнографічна експедиція «Шевченкознавство в ріднім краї» (збір матеріалів).

Оформлення шкільних навчальних кабінетів, музеїв.

Екскурсія “Тої слави козацької повік не забудеш”.

Екскурсія до місцевої лікарні (травматологічний пункт, пункт переливання крові, лабораторія).

Екскурсія з метою збирання  колекції місцевих гірських порід або вивчення особливостей їх видобутку у місцевому кар’єрі.

Практичне заняття (ділова гра): “Прогноз погоди на наступні три дні”.

Практичне заняття (ділова гра): “Проблеми раціонального природокористування в Україні”.

Екскурсія до аптеки (ознайомлення з приготуванням розчинів різної концентрації, використання хімічних речовин як лікувальних засобів тощо).

Екскурсія на м’ясомолочні підприємства (ознайомлення з процесами визначення кислотності, засолювання тощо).

Екскурсії на виробництво: ознайомлення з  електровимірювальними приладами, основними технологічними процесами;

Відвідування виставки майстрів народної художньої творчості.

Екскурсія – похід з метою ознайомленням з святинями, осередками культури  рідного краю.

Екскурсія на місцеві підприємства з питань енергозбереження.

Екскурсії до професійно – технічних навчальних закладів.

Практичне заняття: «Повторимо правила дорожнього руху».

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

10 клас

Фольклорна експедиція (систематизація матеріалів).
Екскурсія по історичних місцях рідного краю.
Практичні заняття: Реклама-презентація країн світу.
Екскурсія “Сезонні зміни в біогеоценозах”, «Різноманітність і пристосованість організмів».
Екскурсія на місцевий хлібокомбінат.
Екскурсії на сільськогосподарське виробництво.
Екскурсії на селекційну станцію, місцеві сільськогосподарські виставки.
Екскурсії до військових навчальних закладів, до гарнізонів діючих військових частин.
Екскурсії до професійно – технічних та вищих навчальних закладів.
Практичні заняття з інформаційних технологій.
Відвідування виставки досягнень науково – технічної творчості.
Фізичний, хімічний та біологічний  практикуми.
Навчально-виробнича практика  відповідно до спеціалізації навчання за  технологічним профілем.
Військово-польові збори юнаків.

 

Методика проведення навчальної практики включає такі етапи:

1.      Підготовчий, під час якого учні знайомляться з метою та формами проведення навчальної практики, отримують завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки;

2.      Змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики;

3.      Підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики.

 

Навчальні екскурсії організовуються з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями.

Екскурсії можуть бути випереджувальними і проводитися напередодні  вивчення нової теми; тематичними – для поліпшення розуміння учнями певної теми або розділу; комплексними, що охоплюють широке коло питань основ наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь.

До початку проведення кожної екскурсії вчителю слід добре вивчити об’єкт, ознайомитися зі спеціальною літературою за темою екскурсії, правильно спланувати її проведення. У плані проведення екскурсії слід передбачити мету та дидактичні завдання, послідовність огляду екскурсійного об’єкту,  завдання для учнів (спільні, групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи тощо. Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем.

Напередодні екскурсії вчитель має ознайомити школярів із планом її проведення, поставити ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності можна запропонувати індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об’єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів.  Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160.

Під час огляду екскурсійних об’єктів учні повинні спостерігати, робити замальовки, записувати необхідні відомості тощо. Підбиття підсумків екскурсій може здійснюватися залежно від віку школярів у різних формах:

  • бесіди, під час якої вчитель з’ясовує враження учнів від об’єкта, обговорює найважливіші етапи екскурсії,
  • конференції – під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів),
  • диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого;
  • виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.

Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.