Про оцінювання учнів 1 класів

Поділитися!

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України оцінювання першокласників СЗШ 224 буде відображено в Свідоцтві досягнень учня першого класу.  Згідно методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу, вони заповнюються і надаються батькам наприкінці І семестру і навчального року.

Оцінювання першачків є формувальне  протягом року і завершальне (підсумкове) наприкінці навчання у 1 класі.  Оцінювання відображає розвиток основних компетентностей по закінченні 1 класу, і визначає освітні завдання для подальшого розвитку дитини.

Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей класу.

Акцент робиться на сильні сторони дитини, діагностуються досягнення і надаються рекомендації.

У першій частині свідоцтва оцінюються соціальні і робочі компетентності. У другій – оцінювання відбувається попредметно. Оцінювання в 1-2 класах описове, бали для оцінювання предметів з’являться лише у 3 класі.

В кінці свідоцтва учитель надасть рекомендації батькам, а вони можуть відобразити свої думки в полі для зворотнього зв’язку.

Новий формат оцінювання також передбачає обов’язкове залучення дитини та вироблення у неї здатності до самоконтролю та самооцінювання.

«Для організації самоконтролю можна використовувати різноманітні листки самооцінювання, оформлені у цікавий для дітей спосіб. Здійснення зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання кожної виконаної роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток і вдосконалення».

У методичних рекомендаціях наголошується, що діти початкового шкільного віку дуже чутливі до оцінки дорослими, і вчитель має дуже уважно ставитися саме до цієї вікової особливості своїх учнів. 

При заповненні Свідоцтва досягнень відмітки про рівень навчальних досягнень ставиться у довільній формі (графічна позначка). Роздруковуються два екземпляри свідоцтва. Один видається батькам, другий лишається в особовій справі учня в закладі освіти. За бажанням, батьки можуть залишати свої коментарі на екземплярі, що залишається в школі.