Щодо організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП

Поділитися!

Дана інформація про корекційно-розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами, що навчаються в СЗШ № 224.

З цими дітками займаються фахівці з корекції та розвитку: психолог Піснячевська І.В., психолог-корекційний педагог Балибіна О.С., логопеди Жукова Я.М. та Чаплоуцька О.О., фахівець з розвитку мовлення учитель української мови і літератури Карпець Т.П., інструктори з лікувальної фізичної культури Кардаш О.О. та Береговий М.В.

Корекційно-розвиткова робота проводиться згідно з постановою КМУ від 09.08.2017 № 588 Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах .

У новому абзаці Порядку визначили поняття: «Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.» Таку роботу проводять як корекційно-розвиткові заняття за напрямами  у позаурочний час відповідно до індивідуальних особливостей учня. 

Ці години не враховують під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами. Тривалість корекційно-розвиткового заняття: групового —
35-40 хв. індивідуального — 20-25 хв. 

Групи для проведення КРЗ комплектують спеціалісти двома–шістьома учнями ураховуючи: – однорідність порушень

– рекомендації ПМПК

Корекційні програми

Перелік корекційно-розвиткових програм для спеціальних ЗЗСО для дітей:

Фахівець, що проводить корекційні заняття, формує папку документів, в яку входять: 

  • графік роботи фахівця (корекційного педагога) Графік .  Він складений на основі загального розкладу корекційних занять із дітьми з ООП (Розклад корекційної роботи 1 сем)
  • програми корекційної роботи для дітей з ООП, роботу з якими він проводить;
  • Календарні плани  роботи з дітьми ; 
  • журнали обліку корекційної роботи з дітьми Журнал