ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Поділитися!

         Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розробляється індивідуальна навчальна програма . Схема складання календарно-тематичного планування відповідає загальновизнаній формі.

         Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма затверджується керівником навчального закладу.

                 У процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інклюзивному класі вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з ООП вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників.

         Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні.

         Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою. Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.

          Індивідуальна навчальна  програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем. Розробляється  на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з їх відповідною адаптацією.

         Так у 2019/20 навчальному році вивчення предметів здійснюється за  програмами, наведеними в Методичних рекомендаціях щодо викладання предметів у 201-2020 н.р. (https://osvitoria.media/wp-content/uploads/2019/07/Lyst-MON-SHHodo-metodrekomendatsij-pro-vykladannya-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi.docx )

         При складанні індивідуальної навчальної програми в першу чергу треба проаналізувати відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

         Формулюючи довгострокову мету, треба окреслити, що має досягти дитина за визначений термін навчання. Її тривалість може бути різною, найчастіше, обмежується одним роком або 6 місяцями. Визначення довгострокової мети навчання має бути тісно пов’язане з результатами проведеної комплексної оцінки і спиратися на сильні сторони учня. Вона визначає напрямки розвитку дитини у визначений термін і має обов’язково доповнюватися завданнями, які її конкретизують. Завдання мають бути точними, піддаватися вимірюванню, а також такими, щоб їх можна було виконати протягом навчального року, тому треба запитати себе: «Як дитина зможе продемонструвати реалізацію визначених завдань?»

         Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

         До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які повинні мати чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечить інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс суперечливих питань, які виникають між батьками та вчителями в процесі навчання дитини.

         При складанні індивідуальної навчальної програми треба визначити:

  • зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета;
  • зміст розділів і тем.

         Рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами визначають для забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів. Індивідуальну навчальну програму затверджує керівник навчального закладу.

Приклади індивідуальних навчальних програм (завантаження документа)

Адаптована навчальна програма з природознавства для учня 4 класу

Інд програма з укр мови для 5 кл

Індивідуальна програма з укр мови 3 клас