1-Б дистанційне навчання

Поділитися!

28.03

Читання –  с.65 , повторити алфавіт, с.66 -читати, дати відповіді на запитання.

Письмо – с.39-40,повторити правила,прописати букви, слова.

Математика – с.60-62,повторити правила, виконати завдання.

Навчаємося разом – с.29 – читати, с.31-32,розгадати ребуси,виконати завдання.

Англійська мова – повторити букви, назви тварин. Вчитися  писати букви під диктовку.

 

01.03

Математика – с.64 -65 ,повторити правила, виконати завдання.

Читання – с. 68 , повторити алфавіт, с.69 -70 читати, дати відповіді на запитання.

 

02.03

Письмо – с.42-44, повторити правила, прописати букви,слова.

Людина і світ – с.34-35 ,читати,с.36, виконати завдання.

Англійська  мова – повторити букви,назви тварин.Вивчити гр.структ. I can run. Вчитися писати букви  під диктовку.

 

03.03

Письмо – част.7, с. 3-5, вивчити правила,виконати завдання.

Людина і світ – с.39 -40, читати, с.41 , розгадати ребуси.

Англійська мова – повторити рахунок від 1 до 10,повторити кольори.

Вивчити слова:

jump -cтрибати,

run -бігати,

swim -плавати,

fly -літати,

read -читати,

climb – лазити,

write – писати,

sing -співати,

dance -танцювати.

 

05.03

Читання -зош. ч.7, с.3  повторити алфавіт,виконати завдання 3, 8.

с.4 переказувати, с.5-6  вир.чит.,дати відповіді на запитання.

Письмо – зош. ч.7,с.6 завд.4 , вивчити правило, с.7-8  вик.завд.,зош калігр.1.

Математика – зош. ч.7, с.3-5 виконати завдання,повторити правила .

Навч.разом  – зош. ч.7, с.3 читати,с.5-6 виконати завд.,розв. ребуси.

Англійська мова – вчитися писати букви,повторити вивчені слова по підручнику.

 

06.03

Читання – зош. ч.7, с.9 викон. завдання, с.10 – 12 читати, дати відповіді на запитання.

Математика – зош. ч. 7,с. 7-9 викон. завдання,вивчити правила .

Людина і світ – зош.ч.7, с.2 чит. ,повт.  пісні с.3 – 4,

 с.5 розв. ребуси.

 

07.03

Читання – зош. ч.7,с. 13 повторити алфавіт,завдання 2, с.15 -18 вир. чит., дати відповіді на запитання.

Письмо – зош.7 ,с.9 повторити правила ,с. 10 -11 виконати завдання ; зош. калігр.2 .

Навчаємося разом – зош.7 ,с.7 читати, с.9 -10 виконати завдання, розв. ребуси.

Англійська мова – вчитися писати букви під диктовку, повторити кольори, рахунок до 10.