6-Б дистанційне навчання

Поділитися!

ІСТОРІЯ

параграф 43,44 Вивч. дати і теміни

МАТЕМАТИКА

Тема “ДІлення раціональних чисел” , Параграф 29, № 1318-1335

БІОЛОГІЯ

параграф 42, зош. с.71

АНГ. МОВА

с.138 впр 1,2 письмово с. 1140 впр.6,  письмово

с. 140 впр.1,с. 141 впр.3

WB c. 77 впр. 1,2, c. 78 впр. 3,4, c. 79 впр. 5

повт. слова : тема Великобританія, роб. зош.(червоний) с. 34-35 впр.4

УКР. МОВА

Відмінювання числівників. парграф 38 впр. 431, 439, 441, 442.

Українська література
  1. Дочитати твір «Митькозавр з Юрківки»
  2. Скласти порівняльну характеристику головних героїв.
  3. Опрацювати відомості про життя Лесі Ворониної (записати в зошит)
  4. Прочитати твір «Таємне товариство боягузів»
  5. Скласти план до твору «Таємне товариство боягузів»

Підготуватись до к/р квесту «Пригоди і романтика» (В.Нестайко, Я Стельмах,     Л. Воронина)

ЗАРУБ. ЛІТ.

с 192-193-чит.

пит 1 письмово, пит. 2,3 усно с.196.

2 хайку вивчити на памя’ть 

БІОЛОГІЯ

Опрацювати  пит. 42-44, виконати завдання в зошиті с. 71-75

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Тема: Варіації с. 107. Ронцо с. 109.

Завд: Записати і прослухати пісню Н. Май “Веселка” с 111.

ГЕОГРАФІЯ

Параграф 40, повторити параграф 39

Параграф 41, повторити параграф 40