Інклюзивна освіта

Щодо організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП

Дана інформація про корекційно-розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами, що навчаються в СЗШ № 224. З цими дітками займаються фахівці з корекції та розвитку: психолог Піснячевська І.В., психолог-корекційний педагог Балибіна О.С., логопеди Жукова Я.М. та Чаплоуцька О.О., фахівець…

Освітні програми для дітей з особливими освітніми потребами

Інклюзивна освіта – це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання.  Міністерство освіти і науки України підкреслює, що інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх…

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА (посилання на сайт)

http://nus.org.ua/

Розклад корекційно-розвиткових занять

                                                                                                                                                                   «Затверджую»                                                                             …

Індивідуальне оцінювання в інклюзивному класі. Технологія портфоліо.

На сьогодні, у школі функціонують критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які реалізуються в нормах оцінок, що встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. Об’єктом оцінювання є складові навчальної діяльності учня…

Індивідуальне оцінювання учнів інклюзивних класів

Одним з ключових моментів інклюзії є повноцінне включення дитини з особливими освітніми потребами у шкільне життя — у навчальну діяльність на уроці, у життя класу й школи в позаурочний час. Для цього потрібно адаптувати освітній простір: диференціювати навчальний процес, для кожної…

Освіта дітей з особливими освітніми потребами – нормативна база

В СЗШ № 224 діють інклюзивні класи 6-А, 1-А і 1-В для дітей з особливими освітніми потребами. Також з 2017/2018 н.р. функціонує спеціальний підготовчий клас для діток із ЗПР МОН України надало рекомендації про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу…

Про організацію інклюзивного навчання в ЗНЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua від 18.05.12 № _1/9-384____ на № ___ від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління…